A gyülekezetünk kicsinek számít, mindössze 260 egyházfenntartó, járulékot fizető tagunk van. Ezen felül vannak még a gyerekek, a fiatalkorúak, akik a 18. életévüket nem töltötték be, önálló jövedelemmel nem rendelkeznek. Így körülbelül szűken 300-an alkotjuk a református gyülekezetet Makkoshotykán, és ennek a gyülekezetnek kell fenntartania parókiáját, templomát, vendégházát, illetve, ha szerencsés évünk van, akkor a vendégház önmagát fenntartja – számol be a makkoshotykai református gyülekezetről Pocsai Ferenc, református lelkész.

Makkoshotykán a reformáció még kialakulásának századában, a XVI. században gyökeret vert, s mivel a falu magában a Zempléni hegyekben húzódik meg, így a reformáció folyamatos és töretlen volt. Még Báthory Zsófia fejedelemasszony idején sem merte venni a várbéli katonaság a bátorságot, hogy kijöjjön Makkoshotykára és megnézze, hogy milyen vallás szerint élnek itt az emberek, így akkoriban Tokajból is elhozták a gyermekeket ide azért, mert biztosak voltak abban, hogy Hotykán reformátusnak fogják megkeresztelni őket. {photogallery}images/stories/ref_egyh{/photogallery}
A falu életében akkor történt nagy törés, amikor 1789-ben és 1791-ben kétszer egymás után tűzvész pusztította, és emiatt gyakorlatilag elnéptelenedett. A falut aztán újratelepítették, Szepes- Hont- és Sáros vármegyékből. Az akkori lelkész emlékezetből feljegyzett az eseményekkel kapcsolatosan dolgokat, de sajnos ezek csak nagyon töredékesen maradtak ránk. A falura vonatkozó adatok, a falu kegyurának a Merczner családnak az irattárában voltak, melyet a II. világháború után a Merczner család magával vitt Bécsbe, amikor menekülni volt kénytelen. Irataikat egy Bécs melletti erdészházban tartották, ahová egy hajléktalan piromániás járt be, aki egyszer felgyújtotta a vadászházat, mely a berendezésekkel és a benne tárolt iratokkal együtt leégett. Így a falu történelme jelentős részben elveszett.
Van egy 1666-ból származó ónkannánk, amit mind a mai napig úrvacsoraosztáshoz használunk, amit Héczei Baxa Ferenc és Hogikai Bejczi Mária -a falu akkori kegyurának leánya-, amikor házasságot kötöttek, adományoztak a Makkoshotykai Református Gyülekezetnek.

Névnap

2024. június 17. hétfő
Laura, Alida
A Nap kel 04:49-kor,
nyugszik 20:54-kor.

Holnap
Arnold, Levente
napja lesz.